VB-Groep

Kloostervelden Sterksel

Plaats Sterksel
Programma 200 woningen
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Bekijk alle gegevens

De gebiedsontwikkeling van zorginstelling naar bijzondere woonwijk met ca 200 woningen

Van instellingsterrein naar bijzondere woonwijk

Sinds 1927 was Providentia een gesloten instellingsterrein voor 400 patiƫnten met epilepsie, opgericht door de Broeders. In de jaren negentig zijn een groot deel van de cliƫnten naar kleinschalige voorzieningen in de omliggende dorpen verhuisd. Het gevolg van dit landelijke beleid is dat Providentia leeg liep, met uitzondering van de 176 cliƫnten waarvoor dit niet haalbaar was. De levendigheid en gezelligheid verdwenen, het werd heel stil en saai. Tegelijkertijd kwam de kwaliteit van de verouderde woonpaviljoenen ter discussie. Slaapzalen en grote woongroepen ver buiten de maatschappij zijn niet meer van deze tijd.

De afgelopen jaren is het voormalige instellingsterrein met een prachtig landschappelijk gebied rond een monumentaal klooster omgevormd tot een bijzondere woonwijk van het dorp Sterksel. Wat 12 jaar geleden begon als een woondroom is nu werkelijkheid.

Samen + leven

Het doel voor het plan was het realiseren van een nieuwe leefgemeenschap waar mensen met en zonder handicap samen leven, wonen en zorgen. Echt een thuis voor iedereen. Het realiseren van een nieuwe wijk gaat samen met het doel om de aanwezige ruimtelijke en historische kwaliteiten op en rondom de locatie te beschermen en waar mogelijk te versterken.

Het bestemmingsplan is in augustus 2011 onherroepelijk geworden. Hiervoor is eerst heel wat weerstand weggenomen; van omwonenden, IVN, maar ook van ouders en personeel. Door steeds weer de verbinding op te zoeken en het vertrouwen te winnen door beloftes echt waar te maken, hebben we elkaar gevonden. De banden zijn nu zelfs hechter dan ooit tevoren.

De visie ā€œlevendigheid en gezelligheid in de wijk, voor iedereen!ā€ is de basis geweest voor de gehele ontwikkeling. In 2014 werden in Kloostervelden de eerste nieuwe buren van de marktwoningen verwelkomd. Anno 2021 wonen, leven en ontspannen hier al meer dan 160 gezinnen en ontvangen we vele passanten uit de regio.

Impact

Kloostervelden is nauw verbonden met Sterksel, veel bewoners zijn hier zelfs werkzaam of vrijwilliger. De groei van het dorp (met 1320 inwoners) is van groot belang voor het voortbestaan van voorzieningen binnen deze hechte gemeenschap zoals; sportclubs, basisschool, horeca en de dorpswinkel. Gezamenlijk met dorpsbewoners en lokale ondernemers is gekeken naar mogelijke verbindingen en kansen. Er zijn voor de regio zelfs nieuwe voorzieningen bijgekomen; zoals een brasserie, cadeauwinkel, gezondheidscentrum, kinderopvang, fitness en een schitterend natuur recreatiegebied (75 ha). Kloostervelden heeft 10 jaar geleden de status ā€œVoorbeeldproject nieuw dorpsbouwenā€ gekregen van de provincie Noord-Brabant. Hierdoor heeft de provincie het project gesteund en gevolgd, met als doel ook andere initiatieven te inspireren.

Door het verhaal van Kloostervelden te delen, dragen wij bij aan het stimuleren van natuur, maatschappij en historie inclusief ontwikkelen.

Bouwen met een bedoeling (stenen stapelen is niet genoeg)

Tijdens de ontwikkeling van het plan zijn de historische en landschappelijke kenmerken van het gebied op een respectvolle manier gehandhaafd en zelfs versterkt.

Een cultuurhistorisch onderzoek heeft een goed beeld gegeven voor de opzet van de structuur van het Kloosterpark, de positie van het klooster en de verbinding met groene kamers. Door tijdens het ontwerpproces uit te gaan van samenspel van landschap en bebouwing met als uitgangspunt veel gemeenschappelijkheid. Ook de route naar Sterksel was voor het leggen van de verbinding van groot belang. Om eenheid maar ook diversiteit te krijgen is de wijk verdeeld in drie sferen: Kloosterhof (nabij het klooster), landleven (nabij de boerderij) en buitenleven (in de groene uitlopers).

Kenmerkend voor Kloostervelden zijn de menging van bewonersgroepen, het sterk aanwezige landschap, de teruggedrongen rol van het autoverkeer en kleinschalige, vanzelfsprekende woonmilieus. De dorpse sfeer past bij de belevingswereld van onze cliƫnten. Diversiteit in type wijkbewoners draagt hieraan bij. In het totale plan is 25% sociale woningbouw opgenomen voor jongeren, starters en alleenstaanden. De overige 75% bestaan uit rijwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen, vrijstaande woningen en vrije kavels. Het beleven van levendigheid, bevorderen van laagdrempelig ontmoeten zijn uitgangspunt geweest voor het stedenbouwkundigplan, architectuur en terreininrichting.

Kloostervelden wint juryprijs Brabantse Stijlprijs 2021

Kloostervelden Sterksel is als winnaar geƫindigd van de vijf finalisten die waren genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs 2021. De Brabantse Stijlprijs is een provinciale prijs die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant. Een stimulans voor nieuwe en originele woonprojecten van inwoners, woningcorporaties en zorginstellingen in Brabant. Vormen van wonen die net even anders zijn. Die inspelen op de behoeften van deze tijd. Initiatieven waar samen leven een belangrijke rol speelt en waarbij iedereen kan meedoen. Betaalbaar en met oog voor omgeving en medemens. Een thuis voor iedereen!

Kloostervelden magazine
In het Kloostervelden magazine alles over de bijzondere woonwijk Kloostervelden waar omgekeerde integratie tot stand is gekomen. Kloostervelden won onlangs de Brabantse Stijlprijs 2021.

Projectdetails

Plaats Sterksel
Programma 200 woningen
Ontwikkelaar CRA Vastgoed