VB-Groep

Renovatie & Onderhoud

Met name in de woningbouw ligt een grote opgave om woningen te onderhouden en te verbeteren, inclusief de verduurzaming. Zowel op dit vlak als op het gebied van renoveren van scholen en zorggebouwen hebben wij ruime ervaring. Daarbij werken we vaak met ‘de winkel open’ of in bewoonde woningen, wat een groot beroep doet op de omgang en communicatie met bewoners of gebruikers.

Waarom renoveren met Smeets Bouw?

  • Veel ervaring binnen de corporatiesector
  • Ontzorging mogelijk van planontwikkeling tot uitvoering
  • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming
  • Procesmatige aanpak mogelijk met VB GO
  • Betrokken medewerkers

Renoveren in bewoonde staat

Het renoveren van woningen gebeurt vaak in bewoonde staat. Dit vraagt veel van bewoners. We zijn volop aan het werk in en rondom de woning. Dat dit overlast veroorzaakt, kunnen we niet voorkomen. Wel kunnen we zorgen dat we duidelijk en tijdig communiceren met de bewoners. En met ze meedenken. Zo voorkomen we misverstanden en zorgen we voor wederzijds begrip.

Een aandachtspunt bij renoveren in bewoonde staat, is de veiligheid. Onze mensen en onderaannemers zijn als professionals gewend om veilig te werken. Maar een bewoner is niet gewend dat zijn woning tijdelijk een “bouwplaats” is met alles wat daarbij komt kijken. Wij maken de bewoner alert op zijn tijdelijk gewijzigde situatie. En we letten zelf extra goed op: op de bouwplaats en bij de aan- en afvoer van materialen. 

Verduurzaming

Steeds vaker zien we dat opdrachtgevers groot onderhoud combineren met verduurzaming van hun woningbezit. Het woningbezit van corporaties moet nu al gemiddeld energielabel B hebben en uiteindelijk zelfs CO2-neutraal en aardgasloos worden. Corporaties vragen steeds vaker aan de markt om de beste oplossingen. We denken daar graag in mee en delen onze kennis en ervaring om samen tot de best passende oplossing te komen.

Verduurzaming van woningen kan door deze in één keer grootschalig aan te pakken en aardgasloos of Nul op de Meter te maken, maar het kan ook stapsgewijs. Daarbij volgen we bij voorkeur de trias energetica. Beperken van de energievraag is daarbij de eerste stap, waarmee we warmteverliezen voorkomen. Daarna komen de zuinige installaties en de energie die we dan nog nodig hebben wekken we op met bijvoorbeeld PV-panelen of gebruik van andere duurzame bronnen zoals warmte-koude-opslag. Dit heeft ook voordelen voor de bewoners, zeker met de sterk stijgende energieprijzen.

Bewonerscommunicatie

Wij kijken graag samen met onze opdrachtgevers naar de mogelijkheden van hun plannen. En dan niet alleen bouwtechnisch maar ook in sociaal opzicht. Corporaties leggen de bewonerscommunicatie rondom groot onderhoud steeds vaker neer bij bouwbedrijven. Onze organisatie is daarop ingericht met eigen wooncoaches die de bewoners bijstaan. Goede communicatie en omgang met bewoners zijn voor ons belangrijke uitgangspunten om een project tot een succes te maken. Hiervoor maken we gebruik van diverse (digitale) hulpmiddelen en worden overlegvormen op maat ingezet.

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak in plaats van een aanpak per project.

Lees meer

Niet Planmatig Onderhoud

Binnen VB Groep verzorgt Smeets Vastgoedservice het Niet Planmatig Onderhoud voor een aantal woningcorporaties in Limburg. Daarbij gaat het om reparaties, mutatieonderhoud en binnen onderhoud op verzoek van de klant.

Bezoek website Smeets Vastgoedservice