VB-Groep

Wonen

Wonen

Wonen

Smeets Bouw realiseert al sinds 1922 woningen in heel Limburg. We mogen ons dus een ervaren woningbouwer noemen. Ons uitgangspunt is dat een woning pas goed gebouwd is als de koper tevreden is.

Waarom woningen bouwen en renoveren met Smeets Bouw?

  • Ervaren woningbouwer
  • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming
  • Uitgebreide kopersopties en ervaren wooncoaches
  • Eigen woonconcepten onder de noemer VB Woonconcepten
  • Procesmatige aanpak VB Groot Onderhoud
  • Betrokken medewerkers

Meedenken vanaf het begin

Wij zijn er op ingericht om vanaf de eerste schets mee te denken met onze opdrachtgevers. We kennen de woningmarkt in Limburg en ondersteunen ook op het gebied van gebiedsontwikkeling. Vanuit onze bouwkundige kennis kunnen we ook adviseren bij de keuze tussen renovatie van woningen of sloop/nieuwbouw.

Als ervaren woningbouwer zijn we goed op de hoogte van prijzen, levertijden en prestaties van materialen. Door samen in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken, kunt u efficiënt bouwen en besparen op toekomstig onderhoud. We voorkomen een lijst van meerwerk in de bouw door vooraf een ‘exploitatielijst’ op te stellen, met materialen die wellicht een iets hogere investering vergen maar die zich in de exploitatiefase terugverdienen door de besparing op onderhoud.

Bewonersopties

We gaan in onze woningbouw ver in het bieden van kopersopties of huurdersopties. Binnen de planrestricties kunnen toekomstige bewoners hun eigen woning configureren. Zelfs de indeling is bespreekbaar, mits tijdig in het proces. We bieden diverse afbouwpakketten aan. Aanbouwen en dakkapellen en dergelijke hebben we doorontwikkeld tot standaard producten zodat die eenvoudig toe te passen zijn. Onze wooncoaches begeleiden de toekomstige bewoners in dit gehele proces. Met goede voorbereidingen zorgen we er voor dat het eigenlijke bouwproces zo efficiënt mogelijk verloopt.

Woningrenovatie

We hebben ook veel ervaring met het renoveren van woningen, van het vernieuwen van badkamers en toiletten tot en met complete Nul op de Meter renovaties en alles wat daartussen zit. De overeenkomst in al die werkzaamheden is dat ze veelal worden uitgevoerd in bewoonde situatie. Dat vraagt om mensen met de juiste instelling. Onze mensen zijn daaraan gewend en nemen de tijd voor bewoners en streven er naar om stof, herrie en andere overlast zo veel mogelijk te beperken.

Onze concepten

VB Woonconcepten

Binnen VB Groep ontwikkelen we woonconcepten die toekomstbestendig zijn. Onze concepten kenmerken zich door flexibiliteit en daardoor is veel variatie mogelijk.

VB Groot Onderhoud

Met VB Groot Onderhoud (VBGO) ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Onze activiteiten

Nieuwbouw

Wij hebben veel specialistische kennis in huis en bieden daardoor een breed scala aan nieuwbouw.

Renovatie & onderhoud

Met name voor corporaties voeren wij veel Groot Onderhoud uit. Daarbij verzorgen we alle bouwkundige ingrepen, waarbij we ook steeds vaker het planontwerp opstellen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang onze laatste updates rondom ontwikkelen en bouwen.

Projecten

Verduurzaming Veliahof Maastricht

Verduurzaming en groot onderhoud 178 appartementen

Nieuwbouw Parkheuvel fase 4B Heerlen

Unieke terraswoningen in een parkachtige omgeving

Groot Onderhoud 48 appartementen Slipjachtpad Tilburg

Woningen verduurzamen met hergebruikte materialen