VB-Groep

Wonen

Wonen

Smeets Bouw realiseert al sinds 1922 woningen in heel Limburg. We mogen ons dus een ervaren woningbouwer noemen. Ons uitgangspunt is dat een woning pas goed gebouwd is als de koper tevreden is.

Waarom woningen bouwen en onderhouden met Smeets Bouw?

  • Ervaren woningbouwer
  • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming
  • Uitgebreide kopersopties en ervaren wooncoaches
  • Eigen woonconcepten onder de noemer VB Woonconcepten
  • Procesmatige aanpak VB Groot Onderhoud
  • Betrokken medewerkers

Meedenken vanaf het begin

Wij zijn er op ingericht om vanaf de eerste schets mee te denken met onze opdrachtgevers. We kennen de woningmarkt in Limburg en ondersteunen ook op het gebied van gebiedsontwikkeling. Vanuit onze bouwkundige kennis kunnen we ook adviseren bij de keuze tussen renovatie van woningen of sloop/nieuwbouw.

Als ervaren woningbouwer zijn we goed op de hoogte van prijzen, levertijden en prestaties van materialen. Door samen in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken, kunt u efficiënt bouwen en besparen op toekomstig onderhoud. We voorkomen een lijst van meerwerk in de bouw door vooraf een ‘exploitatielijst’ op te stellen, met materialen die wellicht een iets hogere investering vergen maar die zich in de exploitatiefase terugverdienen door de besparing op onderhoud.

Bewonersopties

We gaan in onze woningbouw ver in het bieden van kopersopties of huurdersopties. Binnen de planrestricties kunnen toekomstige bewoners hun eigen woning configureren. Zelfs de indeling is bespreekbaar, mits tijdig in het proces. We bieden diverse afbouwpakketten aan. Aanbouwen en dakkapellen en dergelijke hebben we doorontwikkeld tot standaard producten zodat die eenvoudig toe te passen zijn. Onze wooncoaches begeleiden de toekomstige bewoners in dit gehele proces. Met goede voorbereidingen zorgen we er voor dat het eigenlijke bouwproces zo efficiënt mogelijk verloopt.

Woningrenovatie

We hebben ook veel ervaring met het renoveren van woningen, van het vernieuwen van badkamers en toiletten tot en met complete Nul op de Meter renovaties en alles wat daartussen zit. De overeenkomst in al die werkzaamheden is dat ze veelal worden uitgevoerd in bewoonde situatie. Dat vraagt om mensen met de juiste instelling. Onze mensen zijn daaraan gewend en nemen de tijd voor bewoners en streven er naar om stof, herrie en andere overlast zo veel mogelijk te beperken.

Onze concepten

VB ID

VB ID is de standaard in bouwen. Het idee van woonconcepten, gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen, die we proactief, projectoverstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen. De standaard in bouwen.

Bekijk de VB ID woonconcepten

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Meer over VB GO

Vrijblijvend kennismaken?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

= Verplicht veld