VB-Groep

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Bouwen in het onderwijs gebeurt veelal in aanbesteding. Wij bouwen regelmatig onderwijsinstellingen en hebben voldoende actuele referenties om mee te mogen doen aan Europese aanbestedingen. We hebben voldoende schaalgrootte voor grote projecten, maar door onze platte organisatiestructuur zijn we ook prima in staat om kleine projecten uit te voeren.

Waarom bouwen in het onderwijs met Smeets Bouw?

  • Jarenlange ervaring
  • Specialistische kennis
  • Ervaring met bouwen 'met de winkel open'
  • Betrokken medewerkers

Plan van Aanpak

Wie een school wil renoveren, moet met heel veel zaken rekening houden. Het onderwijs moet doorgaan en dat betekent dat overlast door bijvoorbeeld boren zo veel mogelijk voorkomen moet worden. En dat kinderen tijdens de renovatie veilig naar school kunnen. Wij denken daar van tevoren over na, in samenspraak met de opdrachtgever, en leggen onze voornemens vast in een Plan van Aanpak. Wij staan voor die afspraken en daar mag een opdrachtgever ons dan ook aan houden.

Specialistische kennis

Bouwkundig maar ook installatietechnisch is een school voor ons bekend terrein. Vooral bij nieuwbouw liggen de eisen hoog als het gaat om ventilatie en een gezond binnenklimaat. De eisen van het predicaat Frisse school zijn hoog, maar met een goed ontwerp is hier prima aan te voldoen. Samen met onze partners bieden wij hiervoor goede oplossingen. Dat geldt ook voor de bouwkundige oplossingen. Wij kijken mee naar bijvoorbeeld de robuustheid van materialen. Een overstekend aanrechtblad is wellicht mooi, maar is het er ook op berekend dat er kinderen op gaan zitten?

Bouwen 'met de winkel open'

Ook met bouwen 'met de winkel open' hebben we ruime ervaring. Mogelijkheden om overlast te beperken zijn bijvoorbeeld om rumoerige werkzaamheden te verrichten op schooldagen vóór 9.00 uur, in het weekend of in schoolvakanties. Zelfs de bouwvak werken we door als dat nodig is. En in onze fasering houden we rekening met speciale activiteiten, zoals musicals of diploma-uitreikingen. We plannen daar zo veel mogelijk omheen om het dagelijkse schoolleven zo min mogelijk te verstoren.

Daarbij hebben we ook oog voor de veiligheid, niet alleen op de bouwplaats zelf maar ook voor de omgeving. Dat geldt in de directe omgeving van de bouwplaats, maar ook voor de aan- en afvoer van materialen.

Communicatie

Voor wederzijds begrip is goede communicatie nodig. Dat geldt voor de communicatie met onze opdrachtgever, maar ook voor communicatie met de individuele leerkrachten. Ook de communicatie met ouders is belangrijk en wij bieden daarbij graag ondersteuning. Ouders sturen hun kinderen naar een school waarvan ze willen weten of het daar veilig is tijdens de renovatie. Ons uitgangspunt is dat wij de leerlingen behandelen alsof het onze eigen kinderen waren.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang onze laatste updates rondom ontwikkelen en bouwen.

Projecten

Transformatie basisschool tot kantoorhuisvesting

Voormalige basisschool Kakertshöfke verbouwd tot kantoorhuisvesting voor onderwijsinstelling Movare

Nieuwbouw Fontys Eindhoven

Nieuw innovatief onderwijsgebouw

Renovatie OBS De Fakkel Utrecht

Frisse, gezonde en eigentijdse school voor leerlingen De Fakkel