VB-Groep

Lidmaatschappen

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en dat we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Daarom participeren we in diverse brancheverenigingen.

Onze lidmaatschappen

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio's en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.

Bouwmensen

Smeets Bouw is een erkend leerbedrijf van Bouwmensen. Bouwmensen leidt vakmensen op. De opleiding gaat vaak in de vorm van een bbl-traject.

Cirkelstad Limburg

In Limburg werken we aan een regionale circulaire strategie van opdrachtgeverschap, in samenwerking met de markt en aan de hand van ‘Het Nieuwe Normaal’.

Netwerk Conceptueel Bouwen

NCB brengt vraag en aanbod op het gebied van conceptueel bouwen samen met als doel om duurzaam en betaalbaar wonen haalbaar te maken.