VB-Groep

Jaarcijfers

Smeets Bouw maakt deel uit van VB Groep. In 2023 hebben we wederom mooie resultaten gerealiseerd. De omzet van de groep nam ten opzichte van 2022 met 12% toe, de balansratio's en kengetallen zijn goed en de orderportefeuille is met €410 miljoen met ruim 10% gestegen. Het resultaat voor belasting bedroeg €11,2 miljoen (2022: 11,2 miljoen). De marges bleven ten opzichte van 2022 nagenoeg gelijk. Als gevolg van aanhoudend hoge prijzen en schaarste aan arbeid, materialen en grondstoffen, zijn ze nog altijd niet riant. Maar door onze manier van acteren weten we wel continuïteit van deze marges te borgen en daar zijn we trots op. In de onderstaande afbeeldingen worden de jaarcijfers visueel weergeven.

Jaarbericht 2023 Cover

Jaarbericht 2023

Benieuwd naar ons verhaal?