VB-Groep

Certificeringen

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en dat we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Daarom hebben we een aantal certificeringen.

De beleidsverklaring over het kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en duurzaamheidsbeleid is op te vragen via info@smeetsbouw.nl.

Onze certificeringen

ISO 14001:2015

Ons ISO 14001:2015 certificaat geeft onze opdrachtgevers de zekerheid dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de strengste richtlijnen.

VCA** 2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De certificering heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en het aantal ongevallen te verminderen. Wij beschikken over VCA** 2017/6.0.

ISO 9001:2015

Met ons ISO 9001:2015 certificaat tonen wij aan dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

FSC® Chain of Custody

Het FSC Chain of Custody (‘handelsketen’) certificaat geeft de zekerheid dat producten en/of grondstoffen afkomstig zijn uit bossen die voldoen aan de duurzame FSC bosstandaard.

MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer is ontwikkeld om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de implementatie van het MVO-beleid.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

We willen op een sociale manier zakendoen. Dat betekent dat we ons onder andere inspannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft ertoe geleid dat we het PSO-certificaat trede 2 hebben. Onze organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Daarnaast werken wij bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen of nastreven.