VB-Groep

MVO

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit in onze genen. We zijn gericht op continuïteit in resultaten en relaties en nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld om ons heen. Serieus investeren in milieu en duurzaamheid, maatschappelijke en sociale vraagstukken is voor ons vanzelfsprekend. Al jaren.

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ondernemen waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Denk hierbij aan een gelijke behandeling van man/vrouw en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het faciliteren van een veilige werkplek, maar ook schade aan het milieu beperken of verkleinen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In 2019 hebben wij onze duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan 7 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo gebruiken we eenzelfde systematiek als vele andere instellingen, bedrijven en overheden in Nederland, maar ook wereldwijd.

Om onze inspanningen op duurzaamheidsgebied optimaal te laten renderen, hebben we onze processen in het verleden ingericht volgens de principes van The Natural Step. Door ons te committeren aan de SDG's kunnen we inzichten en best practices op dit terrein met elkaar delen en initiatieven op elkaar afstemmen. Gaat The Natural Step vooral over hoe we dingen doen, onze SDG-doelstellingen beschrijven wat we precies doen.

Wij focussen ons op de volgende zeven ontwikkelingsdoelen:

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze doelstellingen?

Lees meer

Prestatieladder Socialer Ondernemen

We willen op een sociale manier zakendoen. Dat betekent dat we ons onder andere inspannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft ertoe geleid dat we het PSO-certificaat trede 2 hebben. Onze organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Daarnaast werken wij bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Relevante thema's

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de kwaliteit van wonen, werken en leven vergroten binnen de grenzen van de aarde. Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld om ons heen.

Lees meer over duurzaamheid

Veiligheid

Veiligheid op de bouw heeft onze nadrukkelijke aandacht. Routine is de vijand van veiligheid en daarom hebben we continu aandacht voor veilig werken.

Lees meer over veiligheid