VB-Groep

Magazines

Magazine Kloostervelden

Kloostervelden magazine
In het Kloostervelden magazine alles over de bijzondere woonwijk Kloostervelden waar omgekeerde integratie tot stand is gekomen. Kloostervelden won onlangs de Brabantse Stijlprijs 2021.

Kloostervelden magazine

VerBind relatiemagazine

VerBind december 2023
In deze VerBind lees je meer over toekomstgericht onderhoud met VB GO en blikken we terug op ons jubileumjaar!

Lees VerBind

VerBind november 2022
In deze VerBind de eerste Wkb-pilot in groot onderhoud, vaste samenwerkingen en onze jubilea.

Lees VerBind

VerBind november 2021
In deze VerBind de realisatie van gezonde, duurzame onderwijslocaties, ketensamenwerking en de duurzame samenwerking met Leger des Heils.

Lees VerBind

VerBind november 2020
In deze VerBind de renovatie van het Theater aan het Vrijthof, nieuwbouw voor en met Van der Valk Hotels en hoe open samenwerking vanuit een gezamenlijke ambitie kan leiden tot winst voor mens, milieu en samenleving.

Lees VerBind

VerBind november 2019
In deze VerBind ontwikkelen en bouwen met eerbied voor het verleden en behoud van historie, zoals het Clarissenklooster en de oude Greswarenfabriek die wij respectvol transformeren naar nieuwe bestemmingen.

Lees VerBind

VerBind juli 2018
In deze VerBind vernieuwende concepten voor gasloos bouwen in ‘de Vijf van Vorst’ en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Heilust. En duurzame samenwerkingen met Ten Brinke CoHof en Wilma.

Lees VerBind