VB-Groep

Betrokkenheid en partnerschap

Opnieuw voorbeeldige samenwerking Sevagram – Smeets Bouw

“Smeets Bouw spreekt onze taal. Het beschikt over de expertise om een gebouw om onze verpleeghuiszorg heen te modelleren.” Zo typeert William Bastiaens de samenwerking tussen Smeets Bouw en Sevagram. Vergaande betrokkenheid en vastbesloten partnerschap maakten dat onlangs een gloednieuw PG-woongebouw kon worden opgeleverd op Valkenheim in Valkenburg. Keurig op tijd, ondanks de rampspoed die de regio net voor de zomer zo hard trof!

William Bastiaens is hoofd vastgoed bij Sevagram. Deze organisatie voor ouderenzorg is actief in de regio’s Heerlen, Maastricht en Heuvelland. De kennismaking met Smeets Bouw dateert al van een aantal jaar geleden. “We zijn al in 2015 samen gestart met een ontwikkeltraject voor het Panhuys in Hulsberg, een locatie die hoognodig aan vervanging toe was. We wilden nieuwe huisvesting op een andere plaats dan de bestaande en dat bracht nogal wat verschuivingen met zich mee. Er moest grond worden aangekocht, er diende te worden gesloopt, wij op onze beurt moesten weer grond verkopen … Al met al vonden er wel zes grondtransacties plaats, voordat we de benodigde kavels bij elkaar konden voegen om het ontwikkelplan passend te krijgen. Een enorm complex traject dus, waarin Smeets Bouw als ontwikkelaar de kar trok, alle contacten met grondeigenaren, gemeente en financiers onderhield en vervolgens ook de uitvoering op zich nam.”

"Voor het Panhuys trok Smeets Bouw als ontwikkelaar de kar."
William Bastiaens, Hoofd Vastgoed en Beheer Sevagram

PG-locatie Valkenheim

De succesvolle samenwerking kreeg in het voorjaar van 2019 een vervolg op Valkenheim. William: “Valkenheim is voor Sevagram dé locatie om cliënten met een vorm van dementie te kunnen huisvesten. We hebben hier verschillende grondgebonden paviljoens voor maximaal 10 tot 12 bewoners. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we daar één paviljoen aan zouden toevoegen, maar de plannen werden al snel achterhaald door de realiteit. Limburg kent een sterke dubbele vergrijzing en Valkenburg is wat dat betreft koploper in de regio. Met andere woorden: de vraag naar PG neemt enorm toe. Smeets Bouw heeft ons geholpen een businesscase rond te krijgen voor de realisatie van drie keer zoveel PG-plaatsen, door deze onder te brengen in een gebouw van drie bouwlagen.”

Juli 2021: rampspoed, maar de bouw ging door

Half juli veranderde alles in Zuid-Limburg. In de laatste fase van de ruwbouw – de metselaars stonden nog op de steigers om de gevels op te trekken – traden rivieren buiten hun oevers en sloeg het water verwoestend toe. “Met Valkenburg – en Valkenheim in het bijzonder – als middelpunt van de rampspoed. We moesten alle bewoners evacueren en onderbrengen in andere Sevagram-locaties. De ravage was enorm. Niettemin stonden de mannen van Smeets na enkele dagen alweer paraat. Het werk heeft welgeteld één week stilgelegen. Bewonderenswaardig met hoeveel betrokkenheid en vooral ook improvisatievermogen de klus weer is opgepakt. Uiteindelijk is het project zelfs een week eerder opgeleverd dan gepland!”

Terug naar Valkenheim

Een dezer dagen keren de eerste cliënten weer terug naar een nieuw thuis in hun vertrouwde omgeving. Voor de overige geëvacueerden worden momenteel tijdelijke paviljoens ingericht, zodat ook zij zo snel mogelijk weer deel kunnen uitmaken van de geborgen Valkenheim-gemeenschap.

Open, eerlijk en realistisch

“Wat ik erg waardeer in de samenwerking met Smeets Bouw is de openheid en transparantie,” besluit William. “Ze gaan voor ons door het vuur – of in dit geval: door het water – maar zijn tegelijk heel eerlijk en realistisch. Zaken worden niet mooier voorgesteld dan ze zijn en beperkingen en risico’s worden helder uitgesproken. Dat maak je als opdrachtgever wel eens anders mee. De komende jaren moet er nog het nodige aan onze vastgoedportefeuille worden verbouwd en vertimmerd. Smeets Bouw is beslist een van de partijen door wie wij ons daarbij graag laten ondersteunen.”

Nieuwsgierig wat Smeets Bouw voor jou kan betekenen in de zorgsector?

Bekijk meer referentieprojecten in de zorg

Lees meer over Smeets Bouw en het segment zorg