VB-Groep

Constructief en resultaatgericht. Dat is wat bij Woonpunt past.

Met een krappe arbeidsmarkt en een enorme verduurzamingsopgave hebben woningcorporaties de handen behoorlijk vol. Smeets Bouw en Onderhoud springt de sector graag bij als totaalpartner. Met groot onderhoud en verduurzaming (VB GO). Met niet planmatig onderhoud. En met nieuwbouw. Zo realiseerden we voor Woonpunt een complex huurappartementen in het hart van Margraten.

Met ruim 19.000 woningen in de portefeuille is Woonpunt de grootste sociale huisvester in Zuid-Limburg. Smeets werkt al jaren samen met de wooncorporatie, met name bij renovatie- en verduurzamingsprojecten. “Dat neemt niet weg dat we telkens via aanbesteding de juiste partij voor het juiste project aan boord proberen te krijgen,” licht projectontwikkelaar Pieter Diederen toe. “Vaak selecteren we ook Smeets om mee te doen aan de aanbesteding, maar uiteindelijk gunnen we het project puur en alleen op prijs.”

Vervanging portiek-etagewoningen

In de zomer van 2023 werd het derde en laatste blok van 16 huurappartementen opgeleverd. Het ging hier om een uitdaging die veel woningcorporaties in ons land herkennen. Aan de Sprinkstraat stonden voorheen enkele gebouwen met de bekende portiek-etagewoningen, snel en goedkoop gebouwd in de naoorlogse periode. Met een weinig interessante uitstraling, energetisch ontoereikend, asbesthoudend en – het belangrijkste – zonder lift. Dan rest er nauwelijks een andere optie dan sloop/nieuwbouw. Het complex in Margraten maakte dan ook plaats voor nieuwbouw, waaronder het huidige blok met 16 huurappartementen. Fraai en comfortabel, duurzaam en toegankelijk. Helemaal van deze tijd.

Praktisch en pragmatisch

Het ontwerp van de nieuwbouw aan de Sprinkstraat is volledig uitgewerkt door de architect die Woonpunt in de arm nam. Dat betekent niet dat Smeets’ rol enkel uitvoerend was. “Wij verwachten een partner die kritisch met ons meedenkt,” besluit Diederen. “Die betere, goedkopere en meer duurzame alternatieven aandraagt waar dat mogelijk is. Hier was dat bijvoorbeeld het geval bij de akoestische maatregelen in de algemene gangen. ‘Jongens, dit staat er in het bestek, maar dit is beter en de kosten zijn lager. Zeg het maar.’ Heel praktisch en pragmatisch. Zonder oeverloze discussies over meerwerk. Dat hield de vaart erin en mede daardoor kon het project keurig volgens planning worden opgeleverd. To the point, constructief, resultaatgericht; dat is wat bij Woonpunt past.”

Wij verwachten een partner die kritisch met ons meedenkt.
Pieter Diederen, Projectontwikkelaar

Nieuwbouw Sprinkstraat Margraten

Lees meer over de werkzaamheden van de sociale huurappartementen.

Bekijk de projectpagina