VB-Groep

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Wij hebben onze duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Lees hieronder welke bijdragen wij leveren op het gebied van deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

3. Goede gezondheid en welzijn

Om onze medewerkers bewust te maken van het belang van veilig werken voeren wij doorlopend veiligheidscampagnes. In dat kader werd in 2020 onze veiligheidsapp, VB Portal, gelanceerd. Hiermee kunnen onveilige situaties op de bouwplaats snel en eenvoudig worden gerapporteerd. Wij bieden bedrijfsfitness aan en onze medewerkers kunnen een persoonlijke gezondheidscheck laten uitvoeren. Omdat fietsen naar het werk gezond is hebben we een leasefietsregeling.

SDG 3

4. Kwaliteitsonderwijs

Ontwikkelingen in de bouw gaan zo snel, dat het onderwijs moeite heeft die bij te benen. We nemen in deze onze verantwoordelijkheid en vervullen een rol in het opleiden van nieuwe generaties. We verzorgen gastlessen op scholen en ontvangen studenten op bedrijfsdagen. We treden op als extern gecommitteerde bij afstudeerzittingen van hogescholen, bieden uitdagende afstudeeropdrachten en interessante stageplaatsen. Voor het MBO hebben we concreet lesmateriaal in de vorm van de module Veiligheid in de Bouw ontwikkeld. Wij helpen onze medewerkers graag om hun ambities waar te maken en het beste uit zichzelf te halen. Daarom hebben we onze eigen VB Academy opgericht. Met als doel te leren en inspireren.

SDG 4

7. Betaalbare en duurzame energie

Niet alleen in projecten, maar ook in onze eigen processen zetten we in op duurzame energie. Via zonnepanelen – onder meer op bouwketen – wekken we 66 megawatt groene energie op. Alle elektrische energie die we inkopen, is gecertificeerde windenergie van eigen bodem. Bij al onze bedrijven is een energieaudit uitgevoerd. We zien ons elektrisch wagenpark groeien en door aanpassing van leasecontracten maken we elektrische mobiliteit extra aantrekkelijk voor onze mensen.

SDG 7

10. Ongelijkheid verminderen

We blijven ons inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te geven binnen onze organisatie en/of die van onze ketenpartners. Op de Prestatieladder Socialer Ondernemen hebben we trede 2 behaald. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

SDG 10

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Het tot stand brengen van duurzame omgevingen is inherent aan onze core business. Bijvoorbeeld in verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties. We participeren in de Brabantse Duurzaamheids Alliantie, een innovatief samenwerkingsplatform dat woningcorporaties in Brabant helpt belangrijke stappen te maken in het verduurzamen van hun woningbezit. In gemengde koop-/huuromgevingen bieden we woningeigenaren de mogelijkheid om voordelig 'mee te liften' in onze verduurzamingsprojecten voor corporatiebezit. Vanzelfsprekend zetten we in op duurzame energieconcepten en in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partijen verdiepen we ons in kansen om te komen tot slimme woon- en werkomgevingen, waar mogelijk met alternatieve, groene mobiliteitsoplossingen.

SDG 11

12. Verantwoorde consumptie en productie

We proberen onze processen zo in te richten dat transportbewegingen tot een minimum worden beperkt. De standaard woning wordt momenteel volledig verduurzaamd. Wij hebben de nodige ervaring met BREEAM-certificeringen, als ook met het behalen van de maximale score, BREEAM Outstanding. Daarnaast voeren we momenteel de eerste pilotprojecten uit met het materialenpaspoort van Madaster.

SDG 12

17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Resultaat komt samen. Samen met partners organiseren we innovatie processen om tot verduurzaming te komen, zo ook met Madaster. Daarnaast werken we met maatschappelijke middenvelders als Springplank040 om dak- en thuislozen via werk een kans te geven weer mee te doen in de samenleving. En samen met onze leveranciers buigen we ons over de uitdaging om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal substantieel terug te dringen.

SDG 17