VB-Groep

Diamanten voor altijd - Jaarbericht 2022

25 april 2023

Hoewel de vraag naar nieuwbouw en de verduurzaming van woningen onverminderd groot bleef, was het een dynamisch jaar voor de sector. Niettemin heeft VB Groep de boeken gesloten met een uitstekend resultaat. Dat is vooral te danken aan een gezonde spreiding in de orderportefeuille en de goede relatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners.

Vier jaren op een rij braken we record na record wat betreft omzet, resultaat en marge. In 2022 is deze lijn deels doorgezet. De omzet van de groep nam ten opzichte van 2021 met 8% toe en de orderportefeuille steeg met meer dan 10% naar €370 miljoen. In 2022 zijn de marges onder druk komen te staan door de enorme prijsstijgingen en schaarste aan arbeid en materiaal. Het resultaat voor belasting bedroeg €11,2 miljoen. In 2021 was dit €15,4 miljoen. Weliswaar een daling, maar niettemin een resultaat waar we enorm trots op zijn.

De huidige situatie in de sector zorgt dat we waakzaam zijn. Voornemens en ambities botsen soms onvermijdelijk met de realiteit. Maar door een gezonde spreiding in de orderportefeuille en de goede relaties met onze opdrachtgevers en ketenpartners behouden we ons solide fundament en vinden we samen de oplossingen voor de vraagstukken die er echt toe doen. Onze hernieuwde strategische koers en behaalde resultaten hebben we vastgelegd in ons jaarbericht.

Dit jaar, in 2023, bestaan we 150 jaar. Dat gaan we vieren met onze diamanten. Iedereen die bijdraagt of heeft bijgedragen aan wat VB Groep vandaag de dag is; medewerkers, oud-medewerkers, partners en opdrachtgevers.

VB Jaarbericht 2022 Mockup Grijs

Jaarbericht 2022

Benieuwd naar ons verhaal?