VB-Groep

Samen bouwen aan duurzame buurten

27 oktober 2023

Gisteren hebben Caspar de Haan onderhoud & renovatie, Maasveste Berben Bouw, Van Wijnen en Smeets Bouw officieel de handtekening gezet onder een veelbelovende samenwerking met woningcorporatie Woonpunt. Deze samenwerking is gericht op de renovatie van ongeveer 3.000 woningen die we tot en met 2028 gaan verduurzamen. De energieprestatie van deze woningen gaat van label E, F of G, naar minimaal label A.

Gemiddeld worden zo’n 600 woningen per jaar aangepakt, wat een aanzienlijke en uitdagende taak is. Woonpunt heeft deze omvangrijke opdracht aan meerdere bouwbedrijven uitgezet via een aanbestedingsproces, waarbij zorgvuldig geselecteerd is op basis van diverse criteria en randvoorwaarden. Hierbij heeft niet alleen de kosteneffectiviteit een rol gespeeld, maar ook de kwaliteit van het plan van aanpak en de betrokkenheid van bewoners bij het project. Smeets Bouw kwam, op basis van de randvoorwaarden, als een van de meest geschikte partijen, naar voren. Met het officiële zetten van de handtekeningen kunnen de betrokken partijen nu echt van start gaan. Bestuurder Wim Hazeu van Woonpunt is vol vertrouwen: "Nu de handtekeningen gezet zijn, kunnen we echt aan de slag. We hebben het volste vertrouwen in dit partnerschap. Hiermee gaan we de komende jaren echt het verschil maken voor onze huurders." Frank Dijkhuis, Algemeen Directeur van Smeets Bouw vult aan: "Onze focus ligt op het realiseren van duurzame samenwerkingen, en dat begint met deze belangrijke eerste stap: het zetten van de handtekeningen."

Verduurzamen buitenschil

De focus van dit project ligt op de verduurzaming van de buitenschil van de woningen. Dit omvat het isoleren van de spouwmuren, het installeren van hoogwaardige HR++-beglazing en het verbeteren van dak- en vloerisolatie. De komende periode wordt besteed aan de voorbereiding, en naar verwachting gaan de daadwerkelijke werkzaamheden in de buurten van Woonpunt begin 2024 van start.

v.l.n.r: Gerard Dinnessen - Algemeen Directeur Caspar de Haan onderhoud & renovatie, Roger Dewez - Bedrijfsleider renovatie en transformatie Van Wijnen Sittard, Wim Hazeu (Woonpunt), René van de Mortel - Algemeen Directeur Maasveste Berben Bouw, Frank Dijkhuis - Algemeen Directeur Smeets Bouw.