VB-Groep

Smeets Bouw officieel partner van Cirkelstad Limburg

6 oktober 2023

Afgelopen week vond het tekenmoment plaats waarbij Smeets Bouw zich officieel heeft aangesloten bij Cirkelstad Limburg. Samen met andere lokale, Limburgse organisaties bundelen wij de krachten om actief bij te dragen aan de regionale circulaire strategie van opdrachtgeverschap, in samenwerking met de markt. Dit doen we aan de hand van ‘Het Nieuwe Normaal’: de forse ambitie van het rijk waarin we streven naar een circulair Nederland in 2050.

Cirkelstad Limburg is een platform voor organisaties die zich willen informeren op het gebied van circulair bouwen, zonder afval en zonder uitval. Producenten, adviseurs, ontwikkelaars, opdrachtgevers, bouwers en overige partners: samen maken we de cirkel rond. Samen gaan we aan de slag om de problemen waar we tegenaan lopen te bespreken en te elkaar verbinden met lokale of nationale organisaties die hierin kunnen helpen. De kwesties zijn enorm uiteenlopend: van wetgevingsproblemen tot praktische, procesmatige en financiële problemen.

Het Nieuwe Normaal

Partners van Cirkelstad Limburg bespreken hoe projecten (kunnen) presteren op Het Nieuwe Normaal (HNN). Een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgevingen. Die nieuwe ‘norm’ wordt bepaald op basis van praktijkprojecten.

Op dit moment verkennen we door middel van projectevaluaties welke prestaties mogelijk zijn. De projectleden nemen deel om dit daadwerkelijk ook in projecten en uitvoering toepasbaar te maken. Daarnaast gaan opdrachtgevers aan de slag hoe we de vraag aan de markt kunnen veranderen. Dit doen de partijen in, door én met de praktijk. Ontdekken, experimenteren en de opgedane ervaring delen, zodat je niet alleen maar ook samen aan de toekomst werkt. Cirkelstad biedt ondersteuning in de verdiepende vragen om deze samen, stap voor stap, op te lossen.

Focus op doen!

De landelijke doelstelling is om in 2050 een 100% circulaire samenleving te hebben. Daarnaast moet in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% teruggedrongen worden. Cirkelstad Limburg wil samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en de regionale marktpartijen werk maken van deze doelstellingen door een gemeenschappelijke ‘circulaire taal’ te spreken én te werken naar een nieuwe, gedragen ‘norm’: Het nieuwe normaal (HNN) met haalbare én ambitieuze prestaties in de gebouwde omgeving. Daarom ligt de focus van Cirkelstad Limburg op doen! We bouwen vandaag samen aan een circulair morgen.

De doelstelling van Cirkelstad Limburg is vierledig:

  • Realiseren van 50 circulaire bouwprojecten;
  • Minimaal 15 Cirkelstad Limburg partners in 2023;
  • Elke partner werkt ieder jaar minimaal aan 1 circulair bouwproject;
  • Uitvoeren van Het Nieuwe Normaal projectevaluaties.

Duurzaamheidsambities

Limburg heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Partner zijn van Cirkelstad Limburg en bouwen aan een circulaire community dient als springplank voor de verdere, toekomstige, circulaire ambities in de regio waar wij met Smeets Bouw graag aan aan bijdragen en op aansluiten met onze duurzaamheidsambities.

Van ambitie en doelstellingen naar praktische invulling en handvatten. Daar gaan we met alle partners van Cirkelstad Limburg invulling aan geven.
Marco Tax, Adjunct-Directeur Smeets Vastgoedservice

Duurzaamheid voor Smeets Bouw

Benieuwd wat wij nog meer doen op het gebied van duurzaamheid en samenwerkingen?

Lees meer op onze themapagina