VB-Groep

VB Groep lanceert eigen VB Academy

14 oktober 2021

VB Groep heeft haar eigen VB Academy gelanceerd. Deze academy heeft tot doel om te leren en inspireren. Dit om de ontwikkeling van de eigen medewerkers te stimuleren, een warme introductie te hebben voor nieuwe collega's, een mentorschap te bieden voor jonge collega's en zowel in- als extern kennis te delen.

VB Academy kent vier pijlers:

Introductie

Met het intensief introductieprogramma zorgen we ervoor dat nieuwe collega's snel hun weg leren vinden binnen onze organisatie. Nieuwe collega's maken kennis met collega's, krijgen een buddy toegewezen en worden ingewerkt zodat zij zich snel thuis voelen binnen onze groep.Mentorschap

Collega's die behoefte hebben aan ondersteuning om zichzelf te kunnen ontwikkelen kunnen gebruik maken van een mentor. Tijdens de loopbaan hebben collega's regelmatig contact met de mentor, die terzijde staat met zijn (levens)ervaring.

Opleiding

Met gerichte opleidingsmodules kunnen collega's zichzelf verder ontwikkelen. Dit kunnen zowel collectieve opleidingen en trainingen zijn, of individueel maatwerk. Altijd behoeftegestuurd.

Kennisdeling

Niet alleen voor eigen collega's maar ook voor partners uit de keten, van opdrachtgever tot leverancier worden er kennissessies georganiseerd. Dit om te leren en inspireren. Zowel collega's als externe sprekers maken onderdeel uit van deze kennisdelingssessies.

We denken dat deze stap een belangrijke bijdrage levert aan enerzijds goed werkgeverschap, en anderzijds het blijvend binden en boeien van onze huidige én toekomstige collega's.
Sander van Doorn, Directeur