VB-Groep

Nieuwbouw conceptwoningen Klundert

Plaats Klundert
Opdrachtgever Woonkwartier
Programma Vervangende nieuwbouw 11 woningen

Nieuwbouw met innovatieve woonconcepten

Aan de Mauritsweg in Klundert maken 9 verouderde woningen plaats voor 11 nieuwbouwwoningen. De oorspronkelijke woningen zijn verzakt waarbij renovatie geen optie meer was. Nu verschijnen hier 11 energiezuinige gezinswoningen voor opdrachtgever Woonkwartier.

VB Gezinswoning

De woningen in Klundert worden gebouwd via de woonconcepten van VB ID. Onze VB ID woonconcepten zijn gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen die doelgroepgericht, projectoverstijgend en proactief ontwikkeld worden. Dit zijn geen standaard woningen, maar woningen op basis van maatwerk, terwijl gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde prefab elementen.

Het gebruikte concept binnen dit project is de VB Gezinswoning. Deze kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit en keuzevrijheid, zowel in functionaliteit, afmetingen, indeling, esthetisch opzicht en materialisatie. Bij de bouw worden enkel hoogwaardige en duurzame materialen gebruikt, en alles is er op gericht het energiegebruik zo laag mogelijk te houden. Er komen zonnepanelen op de daken,

Sloop bestaande bouw

Om plaats te bieden aan de nieuwe woningen zijn op de locatie 9 verouderde woningen gesloopt. In maart 2023 werd begonnen met de asbestsanering en stripsloop van de bestaande bouw. Niet lang hierna is ook gestart met de totaalsloop.

Inmiddels is de sloopfase afgerond en is het terrein geschikt gemaakt voor de heistelling. Om overlast aan de omgeving tot een minimum te beperken zijn de heipalen trillingsarm aangebracht. Dit helpt ook trillingschade door het heien te voorkomen. In juni beginnen de grondwerkzaamheden en wordt alles gereed gemaakt voor het storten van de fundering.

Naar verwachting worden de woningen in het najaar van 2023 opgeleverd.

VB ID woonconcepten

Woonconcepten, gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen, die we proactief, projectoverstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen.

Bekijk de VB ID woonconcepten