VB-Groep

Nieuwbouw Wilhelminahaven Oosterhout

Plaats Oosterhout
Opdrachtgever Tandem C.V. (Thuisvester en Zeeman Vastgoed)
Programma 188 woningen
Bekijk alle gegevens

Volledig in BIM gerealiseerde woningen

Op het voormalige fabrieksterrein van PDM, gelegen aan het Wilhelminakanaal in Oosterhout, zijn in totaal 188 woningen gerealiseerd over 2 fases. Fase 1 bevat 148 nieuwbouwwoningen waarvan 82 appartementen en 66 grondgebonden woningen. Fase 2 betreft, naast vijf wadi-woningen, 35 woningen met dezelfde architectuur als de 66 woningen van fase 1.

Wadi’s

Een bijzonderheid was de ongelijkheid van het terrein: het bevatte namelijk diverse hoogteverschillen. Hierdoor heeft elk huis een andere peilhoogte gekregen. De ontwikkelaar heeft onder meer enkele wadi’s aangelegd om het regenwater af te kunnen voeren. De wadi-woningen staan met hun voet in de wadi’s in het plan. Het hoogteverschil is opgevangen door betonnen wanden te plaatsen op een strokenfundering, om zo aan het straatniveau te komen.

Uitvoering

De uitvoering van fase 1 startte in september 2020 met de bouw van de 82 appartementen. Deze appartementen zijn verdeeld over 2 appartementenblokken (Porta I en Porta II). Deze zijn ontworpen door architectenbureau Kokon en fungeren als een toegangspoort naar de nieuwe woonwijk. In het ene blok bevinden zich 48 huurappartementen en in de andere bevinden zich de 34 koopappartementen.

In het voorjaar van 2021 is ook gestart met de bouw van de 66 grondgebonden woningen binnen fase 1. Ook hier is er een mix tussen koop- en huurwoningen. De 24 huurwoningen zijn Nul-Op-de-Meter (NOM) en voldoen dadelijk aan de hoogste eisen op het gebied van thermische isolatie en luchtdichtheid. Fase 2 werd halverwege 2022 opgestart en in december 2023 werd de laatste wadi-woning opgeleverd.

Zowel de appartementen als de woningen zijn volledig in BIM uitgewerkt en zijn vooruitlopend op de nieuwe Wet Kwaliteitsborging gebouwd en door Huybregts Relou zelf gecontroleerd. Dit in nauwe samenwerking met Woningborg die specifieke tools hebben ontwikkeld om de gerealiseerde kwaliteit tijdens het bouwproces goed te kunnen borgen.

VB ID woonconcepten

Woonconcepten, gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen, die we proactief, projectoverstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen.

Bekijk de VB ID woonconcepten

Projectdetails

Plaats Oosterhout
Opdrachtgever Tandem C.V. (Thuisvester en Zeeman Vastgoed)
Programma 188 woningen
Architect Kokon
Architect Mulleners + Mulleners