VB-Groep

Verduurzaming Staatsliedenbuurt Tilburg

Plaats Tilburg
Opdrachtgever WonenBreburg
Programma 61 huurwoningen en 19 particuliere woningen als gespikkeld bezit
Bekijk alle gegevens

Gespikkeld bezit verduurzamen

WonenBreburg en Huybregts Relou hebben een lange en intensieve samenwerking op het verduurzamen van groot onderhoud. Dit is geformaliseerd in een 5 jarige doorkijk via een intentieovereenkomst, waardoor zowel Huybregts Relou als WonenBreburg zekerheid heeft over de grote verduurzamingsopgave. Samen hebben we zo al een indrukwekkend aantal mooie projecten in Tilburg afgerond: 61 woningen Outhoornstraat, 76 woningen Vestingstraat, 81 woningen Kruizemuntweg, 141 woningen Lindeplein/Dijklaan, 200 woningen gasloos Kruidenbuurt, 48 appartementen Slipjachtpad e.o. en 72 appartementen Azuurweg.

Het project Staatsliedenbuurt is nu het volgende werk. De werkzaamheden starten hier in het eerste kwartaal van 2023.

Planontwikkeling

Zoals bij alle projecten van WonenBreburg, geven we samen vorm aan de diverse projecten. Met onze ketenpartners geven we invulling aan de ambities van onze opdrachtgever alsmede die van de keten zelf. Dit unieke proces is inmiddels ingeburgerd in onze eigen organisatie en wordt bij meerdere collegacorporaties uitgerold als procesoptimalisatie.

De proefwoningen zijn inmiddels afgerond en zijn ingezet als modelwoning, zodat huurders EN particuliere woningeigenaren met eigen ogen een kijkje kunnen nemen.

De werkzaamheden

De platte daken worden voorzien van Betapor isolatie, hiermee wordt het probleem van wateraccumulatie opgelost. Ook brengen we veiligheidsvoorzieningen en zonnepanelen aan op het dak. De kozijnen en deuren worden vervangen door kunststof kozijnen en deuren. Bewoners hebben de mogelijkheid om het balkon of de loggia bij de woning te betrekken. Keuze uit diverse pui-indelingen is hierdoor mogelijk. Tevens worden koudenbruggen opgelost via een gedeeltelijk buitengevelisolatiesysteem. De vloer controleren we op beton- en houtrot en we brengen vloer- en spouwisolatie aan. Op deze manier is de buitenschil optimaal geïsoleerd en krijgen de woningen een frisse, nieuwe uitstraling. We verwijderen asbest in het riool en op diverse plekken in de woning. Enexis vernieuwt het leidingtracé in de weg en naar de woning. De meterkast wordt verzwaard naar 1x40 amperé. Dit is nodig voor het elektrisch koken, de teruglevering vanuit de zonnepanelen en voor de warmtepomp.

In de woningen vernieuwen we (indien nodig) de badkamer, de keuken en het toilet, waarbij bewoners de keuze hebben om dit naar eigen smaak in te vullen. Ook mechanische ventilatie wordt aangebracht in de technische zone op de entresol. Als laatste krijgen alle bewoners de keuze om het systeemplafond op de verdieping te laten vervangen door een vast gipsplaatplafond.

Bewonerscommunicatie

Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering voeren we de bewonerscommunicatie uit. In de voorbereiding gaat het om persoonlijk contact, de gezamenlijke planpresentatie aan bewoners en omwonenden, het opstellen van de bewonersbrochure, het ophalen van 70% deelname en (informatie)brieven. Tijdens de uitvoering betreft het de huisbezoeken, het opnemen van bewonerskeuzes, het bespreken van de bewonersplanning en de dagelijkse vragen. Ook richten we een rustwoning in.

Gespikkeld bezit: Stimulans gemeente Tilburg voor deelname 19 koopwoningen

Bijzonder in dit project is dat het om gespikkeld bezit gaat: de 19 particuliere woningen liggen verspreid. De 19 koopwoningen kregen de mogelijkheid om mee te doen aan de verduurzamingswerkzaamheden. Hiervoor heeft de gemeente Tilburg een participatiefonds in het leven geroepen. Naast ons project 277 woningen Berkdijk van TIWOS is dit de tweede pilot op dit gebied binnen de gemeente Tilburg. Van onze kennis vanuit eerdere projecten in zogenaamd gespikkeld bezit wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt. De communicatie met de particuliere eigenaren verloopt ook deels via Huybregts Relou.