VB-Groep

Vergroten veiligheidsbewustzijn bewoners en omwonenden

Veiligheid op de bouw verdient de allerhoogste aandacht. Iedereen gezond naar de werkplek en ’s avonds weer gezond naar huis. Maar hoe zit het met de veiligheid van mensen voor wie die werkplek tegelijk hun thuis is? Samen met woningcorporatie Goed Wonen Gemert ontwikkelde Huybregts Relou een pakket maatregelen om het veiligheidsbewustzijn van huurders wiens woning wordt gerenoveerd, te vergroten.

Ondanks alle veiligheidsprotocollen en -maatregelen blijft de bouw een van de sectoren waarin de meeste ongevallen plaatsvinden. “Dat heeft onder meer te maken met het feit dat processen zich in onze bedrijfstak nu eenmaal niet zo makkelijk laten standaardiseren dan in bijvoorbeeld de industrie,” opent Frank Dijkhuis, directeur van Smeets Bouw. “Ieder project is anders en dus zijn ook de veiligheidsrisico’s en de beheersmaatregelen die je daarop los kunt laten, anders. Dat neemt niet weg dat we alles op alles zetten om de veiligheid van onze mensen te borgen. Met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het juiste gereedschap en materieel. We bieden alle mogelijke veiligheidsopleidingen aan; VCA, hijsen & aanpikken, werken op hoogte … We houden structureel toolboxmeetings over uiteenlopende veiligheidsonderwerpen. En ook aan de voorkant proberen we zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Bijvoorbeeld door leuningen aan te brengen waar op hoogte wordt gewerkt, omdat nu eenmaal niet iedereen even zorgvuldig met aanlijnbeveiliging omgaat. Of door kleine stelplanken niet langer zelf met de cirkelzaag te zagen – wat niet zonder risico is - maar uit restmateriaal te betrekken bij een van onze leveranciers. Niks spectaculairs, maar het gaat erom dat je veiligheid bewust op het netvlies van je organisatie hebt staan.”

Veiligheid in tenders vaak bijzaak

Veiligheid verdient inderdaad de allerhoogste aandacht, dat zal niemand ontkennen. En dat krijgt zij ook bij VB Groep. “Maar het vreemde is dat opdrachtgevers daar zelden expliciet om vragen,” neemt Paul Uppelschoten, directeur Huybregts Relou, over. “Het meeste wat wij doen, doen we op eigen initiatief. Zo huren we bij ieder project adviesbureau Aboma als onafhankelijke toetser in, om samen met de uitvoerder te bekijken hoe en waar de veiligheid nog meer kan worden verbeterd. Dat houdt ons en onze medewerkers scherp. Want veilig werken móet. Maar in tenders gaat het vooral om prijs, kwaliteit en tegenwoordig ook duurzaamheid. Natuurlijk ook nog om bewonersparticipatie en huurderstevredenheid. Maar hoe je de veiligheid van mensen waarborgt, wordt vaak onderbelicht. Terwijl dat toch eigenlijk voorop zou moeten staan.”

De titel van de nieuwe veiligheidsvideo van VB Groep luidt ‘Veilig Bouwen doen we samen met jullie.’ Benieuwd?

Goed Wonen Gemert stelt veiligheid bewoners voorop

Een klant die wel veel aandacht voor veiligheid vraagt, is Goed Wonen Gemert, voor wie Huybregts Relou als vaste samenwerkingspartner het grootonderhoud en de verduurzaming van de woningportefeuille verzorgt. Dit gebeurt volgens het zelf ontwikkelde concept VB GO, gebouwd op ketensamenwerking en gestandaardiseerde procedures. Joris Wismans is manager vastgoed bij deze woningcorporatie. “Op de bouwplaats van een nieuwbouwproject worden mensen op alle mogelijke manieren geattendeerd op veiligheid. Bouwhelm, veiligheidsschoeisel, veiligheidsbril, toegangsautorisatie … Het is allemaal geregeld en wie zich niet aan de regels houdt, wordt van de bouwplaats gestuurd. En terecht. Maar bij een renovatieproject is dat veel minder duidelijk geregeld. Terwijl onze huurders, wiens woningen bij groot onderhoud en verduurzaming van onder tot boven onderhanden worden genomen, als niet-professionals misschien nog wel meer veiligheidsrisico’s lopen. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid hen daarop te wijzen. Daarom hebben we ons samen met Huybregts Relou gebogen over de vraag hoe we het veiligheidsbewustzijn van bewoners kunnen vergroten. Daar is een heel pakket aan middelen en maatregelen uitgerold. Posters en kaartjes bijvoorbeeld die mensen wijzen op mogelijke gevaren. Opvallende afzetmaterialen. De huurderscoach van Huybregts Relou bespreekt met bewoners wat er gaat gebeuren, wat de risico’s zijn en waar ze op moeten letten. Ze krijgen dan ook een verbanddoosje, als ludieke reminder, en een bouwhelm. Niet dat men die helm consequent zal dragen, maar het zet mensen wel aan het denken. ‘Oh ja, even goed oppassen dat ik niet zomaar onder de steiger door loop.’” “Daarnaast hebben we een informatieve laagdrempelige animatievideo gemaakt die bewoners op mogelijke risico’s in en om hun woning wijst,” besluit Uppelschoten. “Pas op als er bouwmaterialen in je tuin liggen. Kijk goed uit waar je loopt. Laat je kinderen niet in een steiger klimmen. Let op afzettingen en bouwverkeer. Geef medewerkers de ruimte en blijf weg van materieel en gereedschap. En mocht je een onveilige situatie opmerken, geef dat dan meteen door. Samen houden we het veilig.”

Veiligheid bewoners en omwonenden

Veiligheid tijdens een renovatie gaat nog een stapje verder. Renoveren betekent immers werken in de bewoonde omgeving van bewoners en omwonenden. Daarom is het voor ons als bouwer belangrijk om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren en bewust te maken van de aandachtspunten op het gebied van veiligheid in en rondom de woning. Benieuwd hoe dit zich uit in de praktijk? Bekijk de voorlichtingspagina voor bewoners en omwonenden.

Lees meer