VB-Groep

Groot onderhoud 154 woningen Nieuwdorp Stein

Plaats Stein
Opdrachtgever Woningstichting Zaam Wonen
Programma 154 sociale huurwoningen

Kwalitatief, levensloopbestendige woningen met energielabel A

In opdracht van Woonstichting Zaam Wonen zijn wij gestart met de renovatie en verduurzaming van 154 woningen in Nieuwdorp, Stein. In Nieuwdorp wordt er samen met de gemeente Stein én bewoners gebouwd aan een toekomstbestendige wijk. Het renoveren en verduurzamen van 154 woningen in de Woeringenstraat, Crostolostraat, Damiatestraat, Diepenbeekstraat en Peldenstraat is hier een onderdeel van. 

Het renoveren van de buitenkant van de woning omvat het schoonmaken van de gevels, herstellen voegwerk, vernieuwen kozijnen, ramen en deuren, vervangen en isoleren daken (inclusief verwijderen asbest), verwijderen en herstel schoorstenen, vernieuwen dakgoten en regenpijpen. Het renoveren van de binnenkant van de woning omvat het vervangen van de cv-ketel waar nodig, aanbrengen ventilatiesysteem, controle elektra en eventueel vervangen meterkast, renovatie badkamer / toilet / keuken waar nodig, vervangen plafonds waar nodig. Na de renovatie van de voormalige mijnwerkerswijk in Stein hebben alle woningen energielabel A.

Aparte bouwstromen

De renovatie aan de binnenkant en buitenkant zijn twee aparte bouwstromen. Dat betekent dat we twee keer bij de bewoners langs komen. Eén keer voor de binnenkant en één keer voor de buitenkant. 

Voor en door bewoners

Deze meerjarige gebiedsgerichte aanpak komt voort uit de uitdagingen die zowel op sociaal als op fysiek gebied in de wijk spelen. De projecten, die samen het WAP vormen, komen voort uit een peiling onder inwoners en verenigingen, ondernemers en instellingen. Een plan dat er voor zorgt dat bewoners ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp kunnen wonen.

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud via een procesmatige en programmatische aanpak.

Meer over VB GO