VB-Groep

Nieuwbouw verpleeghuis Panhuys Hulsberg

Plaats Hulsberg
Opdrachtgever Sevagram
Programma 60 verpleegkamers
Bekijk alle gegevens

60 verpleegkamers voor bewoners met zorgprofiel

Samen met zusterbedrijf CRA Vastgoed, architect Croonenburo5 en opdrachtgever Sevagram hebben wij in bouwteam de realisatie van verpleeghuis Panhuys in Hulsberg gerealiseerd. Na een succesvol gerealiseerde bestemmingsplanwijziging, met een coöperatieve rol van de Gemeente Beekdaelen, zijn wij gestart met de sloopwerkzaamheden fase I: 12 aanleunwoningen en één vleugel bestaande Panhuys. Vervolgens is de nieuwbouw voor Sevagram gebouwd. Tijdens de bouw moest het voormalige verpleeghuis, op de gesloopte vleugel na, in gebruik blijven. Naast het verpleeghuis hebben wij ook nog 10 EPV huurwoningen gerealiseerd voor Wonen Zuid.

Duurzaam en gasloos

Het nieuwbouw verpleeghuis is volledig gasloos en energieneutraal. De warmte- en koelte opwekking loopt via bodemwarmtepompen en zonneboilers. De elektriciteit die nodig is voor alle installaties wordt opgewekt door geplaatste zonnepanen. Het gebouw is voorzien van toekomstbestendige faciliteiten om te voldoen aan de zorgvraag van zowel ouderen als de hulp voor medewerkers in de zorg. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen vanwege het huidige overheidsbeleid. Dit betekent dat ouderen pas in een later stadium in een verpleeghuis terecht (kunnen) komen en vaak intensievere zorg nodig hebben dan in het verleden. Daarom heeft Sevagram de strategische keuze gemaakt om toekomstbestendig en duurzaam te bouwen. Ook de wensen van zorgmedewerkers zijn hierin meegenomen.

Door het werken in BIM worden faalkosten gereduceerd. Het werken met BIM is de belangrijke pijler van onze organisatie en werkwijze. Zo verwerven wij de juiste hoeveelheden uit het model om de eigen calculatie, werkvoorbereiding maar ook de ketenpartners zo effectief en efficiënt mogelijk te laten werken.

Apart maar niet gescheiden

De bewoners hebben binnen het gebouw alle bewegingsvrijheid. In het interieur is rekening gehouden met bewegingsvrijheid van bewoners, maar ook in de omsloten binnentuin hebben bewoners veel vrijheid. Naast het verpleeghuis liggen vier aanleunwoningen die door Sevagram verhuurd worden aan mensen met een zorgvraag of partners van bewoners in het verpleeghuis.

Klaar voor de toekomst

In 2021 is de laatste hand gelegd aan de zorgwijk Panhuys in in Hulsberg. Een gevarieerde en toekomstbestendige wijk waar sociale huurwoningen voor starters, aanleunwoningen voor ouderen, en een verpleeghuis met Sevagram als zorgaanbieder gerealiseerd zijn.

Projectdetails

Plaats Hulsberg
Opdrachtgever Sevagram
Programma 60 verpleegkamers
Architect CroonenBuro5
Bouwdirectie Process BBFM