VB-Groep

Venray, 12 groepswoningen en EBC Vincentiushof

Plaats Venray
Opdrachtgever De Zorggroep Venlo
Bekijk alle gegevens

Total cost of ownership

Het project betrof de bouw van twee woongebouwen, met elk zes groepswoningen. Het EBC (Expertise en Behandel Centrum) is een separaat bouwblok wat gelijktijdig werd uitgevoerd. De daken van de eerste woonlaag zijn ingericht als daktuinen.

Na een uitvraag van De Zorggroep werd Smeets Bouw geselecteerd in concurrentie met gerenommeerde bedrijven. Het team (consortium) bestond uit W-installateur Breman Maasland, E-installateur: Energa en bouwkundig aannemer en penvoerder Smeets Bouw.

Het gebouw is voorzien van een duurzame installatie middels aardwarmtepompen en een hoge isolatiewaarde in de schil. Bijzonder in het traject is dat alle materialisatiekeuzes gemaakt werden op basis van "total cost of ownership". Oftewel er werden keuzes gemaakt die in stichtingskosten verhogend werken maar in de exploitatie verlagend. We bouwen een jaar maar voor de opdrachtgever begint de ingebruik name dan pas gedurende een periode van meer dan 30 jaar. Deze manier van werken is momenteel niet vanzelf sprekend in de bouwwereld, maar gaat wel de toekomst worden.

Het project is in BIM uitgevoerd. In Bim wordt het gebouw 3D gebouwd met echte bouwelementen. Zowel architect, constructeur als installateurs bouwen digitaal met echte componenten (modelleren) Door het werken in BIM worden faalkosten gereduceerd. Het werken met de "I" van BIM is de grote doelstelling van Smeets, het verwerven van de juiste hoeveelheden uit het model om zodoende de eigen calculatie maar ook de ketenpartners succesvol te laten participeren.

Projectdetails

Plaats Venray
Opdrachtgever De Zorggroep Venlo